Thứ Bảy, ngày 20/10/2018 09:42 AM (GMT+7)
Áp lực thu hồi vốn, Tổng HUD xin chuyển nhượng một phần trụ sở

Áp lực thu hồi vốn, Tổng HUD xin chuyển nhượng một phần trụ sở

Trước nhu cầu cũng như áp lực thu hồi vốn đầu tư, Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị - HUD (Bộ Xây dựng) đã xin chuyển...