Thứ Sáu, ngày 18/10/2019 21:06 PM (GMT+7)
Kiểm toán Nhà nước kết luận 10 vụ, tới 8 vụ người nộp thuế kiện ra tòa

Kiểm toán Nhà nước kết luận 10 vụ, tới 8 vụ người nộp thuế kiện ra tòa2

Từ thực tế cơ quan Kiểm toán Nhà nước kết luận 10 vụ, tới 8 vụ người nộp thuế kiện ra tòa và cơ quan thuế bị xử thua. Bà Nguyễn...