Thứ Sáu, ngày 18/10/2019 16:22 PM (GMT+7)
Tiền điện thu của sinh viên thuê nhà, tính thế nào mới đúng?

Tiền điện thu của sinh viên thuê nhà, tính thế nào mới đúng?

Em trai tôi đang thuê nhà trọ ba triệu đồng một tháng và phải trả tới 4.000 đồng cho mỗi số điện. (Bạn đọc Trần Thúy Hòa)