Thứ Tư, ngày 11/12/2019 18:28 PM (GMT+7)
Bộ GD-ĐT thông tin nguyên nhân Thứ trưởng Lê Hải An đột ngột tử vong

Bộ GD-ĐT thông tin nguyên nhân Thứ trưởng Lê Hải An đột ngột tử vong

Thứ trưởng Lê Hải An đã qua đời tại trụ sở, hiện trụ sở Bộ GD-ĐT đã được công an phong tỏa.