Thứ Sáu, ngày 13/12/2019 14:48 PM (GMT+7)
Mưu sát vợ bằng cà phê, tòa tuyên án chỉ phải ngồi tù vào… các ngày cuối tuần

Mưu sát vợ bằng cà phê, tòa tuyên án chỉ phải ngồi tù vào… các ngày cuối tuần

Một người đàn ông tại Michigan, Mỹ, sau khi mưu sát vợ bất thành bằng việc bỏ thuốc ngủ vào cà phê, đã nhận một bản án... như...