Thứ Bảy, ngày 16/11/2019 04:16 AM (GMT+7)
Bổ nhiệm 2 Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam

Bổ nhiệm 2 Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam

Văn phòng Chính phủ thông tin, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã bổ nhiệm 2 Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt...