Thứ Bảy, ngày 18/08/2018 00:42 AM (GMT+7)
Chia sẻ nghẹn ngào của Thanh tra giao thông An Giang bị mất việc

Chia sẻ nghẹn ngào của Thanh tra giao thông An Giang bị mất việc

Đã có bằng Đại học Luật, bằng chuyên viên quản lý nhà nước, trung cấp chính trị, nhận được kỷ niệm chương vì sự nghiệp thanh tra,...