Thứ Tư, ngày 22/01/2020 21:14 PM (GMT+7)
Gần 30 hộ dân đề nghị Công ty Rạng Đông bồi thường và di dời

Gần 30 hộ dân đề nghị Công ty Rạng Đông bồi thường và di dời

Ông Nguyễn Đức Tiến - Trưởng Ban quản trị tòa nhà A1, Chung cư 54 cho biết, chính bản thân ông và gần 30 hộ dân thống nhất kiến...