Thứ Ba, ngày 17/09/2019 19:35 PM (GMT+7)
Về nhà đi con tập 71: Biết Vũ ngoại tình, Dương xoăn đòi xử đẹp "bà cô khí chất"

Về nhà đi con tập 71: Biết Vũ ngoại tình, Dương xoăn đòi xử đẹp "bà cô khí chất"

Biết được Nhã là kẻ thứ ba, phá hoại hạnh phúc gia đình Thư – Vũ, Dương cùng Bảo đi theo dõi, đòi "thay trời hành đạo".