Chủ Nhật, ngày 22/09/2019 19:57 PM (GMT+7)
Rợn người thân phận cơ thiếp - nô lệ tình dục thời xưa

Rợn người thân phận cơ thiếp - nô lệ tình dục thời xưa

Đàn ông xưa có quyền cưới một chính thê nhưng nhiều thiếp thất. Nhưng dưới thiếp thất vẫn còn một kiểu "nô lệ tình dục khác", so với...