Thứ Tư, ngày 16/10/2019 16:34 PM (GMT+7)
Mở đường bay thẳng từ VN sang Mỹ: Bamboo Airways là người tiên phong?

Mở đường bay thẳng từ VN sang Mỹ: Bamboo Airways là người tiên phong?

Trong bối cảnh hợp tác kinh tế Việt Mỹ nhiều thuận lợi và có triển vọng phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới, việc mở đường bay...