Thứ Bảy, ngày 07/12/2019 15:41 PM (GMT+7)
Bộ Tư lệnh Thủ đô có Tư lệnh mới thay Tướng Nguyễn Hồng Thái

Bộ Tư lệnh Thủ đô có Tư lệnh mới thay Tướng Nguyễn Hồng Thái

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái - nguyên Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã bàn giao nhiệm vụ cho Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duyệt -...