Thứ Năm, ngày 18/07/2019 22:14 PM (GMT+7)
Cá sông La Ngà chết hàng trăm tấn: Chết lặng nhìn tiền tỷ trôi sông

Cá sông La Ngà chết hàng trăm tấn: Chết lặng nhìn tiền tỷ trôi sông

Tháng 5/2018, hơn 1.990 tấn cá nổi trắng trên sông La Ngà (tỉnh Đồng Nai). Tháng 5/2019 cũng tại khúc sông này, cá lại chết nổi...