Thứ Năm, ngày 18/07/2019 18:19 PM (GMT+7)
Thái Nguyên: Nắn đường thẳng thành cong!

Thái Nguyên: Nắn đường thẳng thành cong!6

Từ một tuyến đường thẳng, đường Hữu Nghị 1 (phường Chùa Hang, TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) bị nắn thành đường cong khiến...