Thứ Hai, ngày 18/11/2019 14:28 PM (GMT+7)
NÓNG: Phát hiện thi thể người phụ nữ lõa thể cạnh con suối

NÓNG: Phát hiện thi thể người phụ nữ lõa thể cạnh con suối

Thi thể một người phụ nữ trong tình trạng lõa thể được người dân phát hiện trên ruộng lúa cạnh con suối.