Thứ Ba, ngày 24/04/2018 19:56 PM (GMT+7)
Đã mắt với cảnh mùa thu ở thị trấn đẹp nhất thế giới

Đã mắt với cảnh mùa thu ở thị trấn đẹp nhất thế giới

Chàng trai Việt quay lại thị trấn Hallstatt, Áo vào đúng mùa thu để ghi lại cảnh đẹp nên thơ nhất của làng quê châu Âu.