Thứ Hai, ngày 19/02/2018 14:35 PM (GMT+7)
Đã mắt với cảnh mùa thu ở thị trấn đẹp nhất thế giới

Đã mắt với cảnh mùa thu ở thị trấn đẹp nhất thế giới

Chàng trai Việt quay lại thị trấn Hallstatt, Áo vào đúng mùa thu để ghi lại cảnh đẹp nên thơ nhất của làng quê châu Âu.