Thứ Hai, ngày 23/10/2017 06:16 AM (GMT+7)
Mua thịt mát, thịt cấp đông mới là lựa chọn thông minh nhất?

Mua thịt mát, thịt cấp đông mới là lựa chọn thông minh nhất?

Để đảm bảo an toàn thực phẩm cho người dân Thủ đô, Trung tâm Phát triển chăn nuôi Hà Nội đã phối hợp các doanh nghiệp đưa sản phẩm...