Thứ Hai, ngày 21/10/2019 15:30 PM (GMT+7)
Sai lầm lớn nhất trong cuộc đời của thiên tài Einstein là gì?

Sai lầm lớn nhất trong cuộc đời của thiên tài Einstein là gì?

Sau khi Edwin Hubble khám phá vũ trụ đang mở rộng không ngừng, Einstein thừa nhận việc đưa hằng số vũ trụ vào các phương trình để...