Thứ Sáu, ngày 13/12/2019 14:28 PM (GMT+7)
Yêu cầu 4 Bộ và Thanh tra Chính phủ ý kiến về dự án The Diamond Park nhiều sai phạm

Yêu cầu 4 Bộ và Thanh tra Chính phủ ý kiến về dự án The Diamond Park nhiều sai phạm1

Sau báo cáo của UBND TP.Hà Nội, Văn phòng Chính phủ yêu cầu Thanh tra chính phủ cùng 4 Bộ liên quan và UBND tỉnh Vĩnh Phúc cho ý...