Thứ Ba, ngày 22/10/2019 10:47 AM (GMT+7)
Hàng trăm học sinh học phát còi cảnh báo, thoát khỏi xe ôtô đóng kín

Hàng trăm học sinh học phát còi cảnh báo, thoát khỏi xe ôtô đóng kín1

Hàng trăm học sinh được dạy và thực hành thao tác phát còi cảnh báo, thoát khỏi xe ôtô đóng kín sau vụ bé lớp 1 trường Gateway...