Thứ Hai, ngày 16/12/2019 17:25 PM (GMT+7)
Thảm họa bí ẩn ở Bắc Kinh thời Nhà Minh: 2 vạn người bị nghiền nát

Thảm họa bí ẩn ở Bắc Kinh thời Nhà Minh: 2 vạn người bị nghiền nát

Ngày 20 tháng 5 năm 1625 (mùng 6 tháng 5 năm Hy Tông Thiên Khởi thứ 6), tại cố đô Bắc Kinh triều Minh, vương cung xưởng thành Tây...