Thứ Sáu, ngày 18/10/2019 20:40 PM (GMT+7)
Vết máu Chúa Jesus trên tấm vải liệm thành Turin là giả?

Vết máu Chúa Jesus trên tấm vải liệm thành Turin là giả?

Thông qua các kỹ thuật pháp y hiện đại, một nghiên cứu mới đây chỉ ra vết máu Chúa Jesus trên tấm vải liệm thành Turin là giả. Sự...