Thứ Hai, ngày 18/11/2019 16:36 PM (GMT+7)
Hà Nội - thành phố năng động hàng đầu thế giới

Hà Nội - thành phố năng động hàng đầu thế giới

Sau những ngày mùa thu tháng 10 lịch sử 65 năm trước, thủ đô Hà Nội không ngừng có những bước phát triển nhảy vọt, hiện đại hóa về...