Thứ Hai, ngày 09/12/2019 04:05 AM (GMT+7)
Từ vụ Alibaba, Angel Lina: Luật sư chỉ cách tránh dự án “ma”

Từ vụ Alibaba, Angel Lina: Luật sư chỉ cách tránh dự án “ma”

Các công ty bất động sản Alibaba, Angel Lina lừa đảo hàng trăm tỷ đồng với những dự án “ma”, khách hàng của các công ty này gặp...