Chủ Nhật, ngày 17/11/2019 10:23 AM (GMT+7)
Rợn người kết cục của dàn thê thiếp nhà quan phạm tội thời xưa

Rợn người kết cục của dàn thê thiếp nhà quan phạm tội thời xưa

Một số lầu xanh còn là do triều đình mở ra. Nơi này cũng là chỗ dung thân của nhiều mỹ nhân từng là thê thiếp, nữ quyến nhà quan...