Thứ Hai, ngày 23/09/2019 18:22 PM (GMT+7)
Xử lý ô nhiễm sông Tô Lịch: Công ty Thoát nước Hà Nội phản hồi tổ chức Nhật

Xử lý ô nhiễm sông Tô Lịch: Công ty Thoát nước Hà Nội phản hồi tổ chức Nhật1

Chiều 17/7, Công ty Thoát nước Hà Nội khẳng định việc xả nước từ hồ Tây ra sông Tô Lịch là đúng quy trình, đảm bảo thoát nước mùa...