Thứ Hai, ngày 21/10/2019 19:34 PM (GMT+7)
Trung tâm khám phá trang trại siêu hiện đại  trên thế giới

Trung tâm khám phá trang trại siêu hiện đại trên thế giới

Thưởng thức tới 16 loại kem Wisconsin nổi tiếng, đi tour xe buýt qua một trang trại bò sữa đang làm việc và thậm chí chứng kiến...