Thứ Sáu, ngày 15/11/2019 17:52 PM (GMT+7)
Thú nhận "say nắng" hàng xóm, chồng tôi lập tức biến đời tôi thành địa ngục

Thú nhận "say nắng" hàng xóm, chồng tôi lập tức biến đời tôi thành địa ngục1

Mối quan hệ kéo dài khoảng hơn ba tháng, chưa có gì quá giờ hạn ngoài việc ôm hôn, nhưng tôi bị dày vò vì mặc cảm tội lỗi. Tôi đấu...