Chủ Nhật, ngày 08/12/2019 13:15 PM (GMT+7)
Tướng Võ Tiến Trung: Xử lý tình hình Biển Đông phải giữ 3 vấn đề

Tướng Võ Tiến Trung: Xử lý tình hình Biển Đông phải giữ 3 vấn đề2

“Những diễn biến căng thẳng trên Biển Đông thời gian qua vừa là vấn đề của an ninh, quốc phòng, vừa là vấn đề của chính trị, kinh...