Thứ Sáu, ngày 24/01/2020 12:52 PM (GMT+7)
Vùng đất phù sa nhìn đâu cũng thấy hoa, thành triệu phú nhờ hoa

Vùng đất phù sa nhìn đâu cũng thấy hoa, thành triệu phú nhờ hoa

Văn Giang là một huyện hoạt động nông nghiệp chiếm hơn 50% trong tỉ trọng cơ cấu kinh tế của toàn tỉnh, cuộc sống của người dân...