Thứ Tư, ngày 18/09/2019 12:31 PM (GMT+7)
Lào Cai: Ruộng bỏ hoang, nông dân “còng lưng” nuôi…doanh nghiệp

Lào Cai: Ruộng bỏ hoang, nông dân “còng lưng” nuôi…doanh nghiệp1

Hàng trăm hộ nông dân hằng ngày “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” để kiếm nguồn sống và nộp hoa lợi cho doanh nghiệp. Đó là câu...