Thứ Sáu, ngày 22/11/2019 20:27 PM (GMT+7)
Điện Phước tăng tốc làm nông thôn mới kiểu mẫu

Điện Phước tăng tốc làm nông thôn mới kiểu mẫu

Sau hơn 4 năm đón bằng đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), cán bộ và nhân dân xã Điện Phước (thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) không ngừng...