Thứ Sáu, ngày 17/01/2020 19:49 PM (GMT+7)
Quế Ngọc Hải - Thủ lĩnh thép của ĐT Việt Nam

Quế Ngọc Hải - Thủ lĩnh thép của ĐT Việt Nam

Một người hùng thầm lặng, một chốt chặn an toàn nơi hàng phòng ngự và hơn tất cả, Quế Ngọc Hải giờ đây đang trở thành một thủ lĩnh...