Thứ Hai, ngày 16/12/2019 17:40 PM (GMT+7)
"Vương quốc hồ tiêu": 10 người 9 người mắc nợ, tán gia bại sản

"Vương quốc hồ tiêu": 10 người 9 người mắc nợ, tán gia bại sản

Gần 6.500 ha trên tổng số 16.000 ha hồ tiêu ở tỉnh Gia Lai đã bị chết do bệnh khiến hàng ngàn hộ nông dân lâm vào cảnh trắng tay,...