Thứ Tư, ngày 18/09/2019 12:22 PM (GMT+7)
Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam được Thủ tướng bổ nhiệm làm Thứ trưởng

Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam được Thủ tướng bổ nhiệm làm Thứ trưởng

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và...