Thứ Hai, ngày 14/10/2019 09:12 AM (GMT+7)
2 Phó chủ tịch tỉnh Nghệ An Thủ tướng miễn nhiệm là ai?

2 Phó chủ tịch tỉnh Nghệ An Thủ tướng miễn nhiệm là ai?

Thủ tướng vừa phê chuẩn việc miễn nhiệm hai Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2016 - 2021.