Thứ Hai, ngày 23/09/2019 20:32 PM (GMT+7)
Thủ tục làm thẻ căn cước công dân: Mức thu lệ phí mới nhất thế nào?

Thủ tục làm thẻ căn cước công dân: Mức thu lệ phí mới nhất thế nào?1

Từ ngày 16/10, quy định mới về mức thu lệ phí khi cấp thẻ căn cước công dân chính thức có hiệu lực.