Thứ Tư, ngày 11/12/2019 04:44 AM (GMT+7)
Quảng Ngãi: Tỉnh dẹp loạn trạm thu mua tự phát, nhà máy dăm tại chỗ sẽ hết khó?

Quảng Ngãi: Tỉnh dẹp loạn trạm thu mua tự phát, nhà máy dăm tại chỗ sẽ hết khó?3

Cùng số hoạt động chui, chủ NM dăm trong tỉnh cho rằng việc cấp phép trạm thu mua quá nhiều của cấp thẩm quyền Quảng Ngãi, dẫn đến...