Chủ Nhật, ngày 18/08/2019 03:47 AM (GMT+7)
Lai Châu: Khoan đường hầm xuyên quốc lộ khi chưa được cấp phép

Lai Châu: Khoan đường hầm xuyên quốc lộ khi chưa được cấp phép3

Mặc dù chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép thi công nhưng chủ đầu tư dự án nhà máy thủy điện Mường Kim II vẫn xây dựng một số...