Thứ Tư, ngày 24/10/2018 08:38 AM (GMT+7)
Quảng Ngãi: Chủ dự án thủy điện tính đền bù kiểu "đẩy khó" cho dân

Quảng Ngãi: Chủ dự án thủy điện tính đền bù kiểu "đẩy khó" cho dân

Không đo toàn bộ diện tích mảnh đất rồi trừ ra phần nằm trong quy hoạch như các DA thủy điện khác đã làm, chủ đầu tư DA thủy điện...