Chủ Nhật, ngày 20/10/2019 06:29 AM (GMT+7)
Thủy điện xả, Đà Nẵng vẫn thiếu nước khi độ mặn lên ngưỡng lịch sử

Thủy điện xả, Đà Nẵng vẫn thiếu nước khi độ mặn lên ngưỡng lịch sử

Nước từ các thủy điện ở Quảng Nam xả ra đã về tới Đà Nẵng, nhưng vẫn không đủ để sản xuất nước sinh hoạt cho người dân, khi độ mặn...