Thứ Ba, ngày 23/10/2018 06:00 AM (GMT+7)
2 thứ trưởng Giao thông và Công Thương mới bổ nhiệm là ai?

2 thứ trưởng Giao thông và Công Thương mới bổ nhiệm là ai?

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký các quyết định bổ nhiệm 2 ông Lê Đình Thọ, 55 tuổi, và ông Đặng Hoàng An, 53 tuổi, giữ chức Thứ...