Thứ Tư, ngày 19/06/2019 22:31 PM (GMT+7)
Bộ trưởng và Thứ trưởng công an tiếp công dân vào những ngày nào?

Bộ trưởng và Thứ trưởng công an tiếp công dân vào những ngày nào?

Bộ Công an ban hành lịch tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo Bộ Công an năm 2019 và công khai trên cổng thông tin của Bộ.