Thứ Tư, ngày 19/02/2020 04:58 AM (GMT+7)
Những lợi ích to lớn khi lựa chọn sản xuất nông nghiệp hữu cơ

Những lợi ích to lớn khi lựa chọn sản xuất nông nghiệp hữu cơ

Sản xuất nông nghiệp theo phương pháp hữu cơ (không sử dụng phân bón vô cơ, thuốc hóa học trừ sâu…) đã và đang trở thành xu hướng...