Thứ Tư, ngày 11/12/2019 04:34 AM (GMT+7)
CEO Hà Nội gặp lại ân nhân sau 10 năm tìm kiếm

CEO Hà Nội gặp lại ân nhân sau 10 năm tìm kiếm

Chiều tháng 7, Duy (Hà Nội) chạy xe 60km để tìm bà Tịnh, sẵn sàng tâm lý một lần nữa sẽ phải nhận nhầm người.