Thứ Sáu, ngày 15/11/2019 00:30 AM (GMT+7)
ĐBQH: "Thầy cô giờ không dám nghiêm khắc với học sinh, sợ xã hội"

ĐBQH: "Thầy cô giờ không dám nghiêm khắc với học sinh, sợ xã hội"1

“Vậy thì bây giờ thì sao, cái gì cũng sợ, sợ đánh giá bằng điểm, các cháu điểm thấp thì các cháu buồn, rồi đổi mới bằng việc là...