Thứ Tư, ngày 26/06/2019 21:45 PM (GMT+7)
Quảng Ngãi: "Thần dược" cho quý ông không hiệu nghiệm "thối lại tiền"

Quảng Ngãi: "Thần dược" cho quý ông không hiệu nghiệm "thối lại tiền"6

Có thể do một phần hình dáng nấm ngọc cẩu giống như "của quý" của nam giới, nên càng có nhiều người tin lời đồn thổi về công dụng...