Thứ Ba, ngày 22/10/2019 19:24 PM (GMT+7)
Gần 2.700 công trình đang sử dụng có nguy hiểm về cháy nổ

Gần 2.700 công trình đang sử dụng có nguy hiểm về cháy nổ1

Đến nay toàn quốc vẫn còn 2.662 công trình nguy hiểm về cháy, nổ đã đưa vào sử dụng nhưng chưa được thẩm duyệt thiết kế hoặc đã...