Thứ Tư, ngày 22/01/2020 20:30 PM (GMT+7)
Kết quả thẩm định sách giáo khoa lớp 1 được công bố vào ngày nào?

Kết quả thẩm định sách giáo khoa lớp 1 được công bố vào ngày nào?

Bộ GDĐT cho biết sẽ công bố kết quả thẩm định sách giáo khoa lớp 1 vào 15h ngày 22/11 tới đây.