Thứ Bảy, ngày 25/01/2020 13:09 PM (GMT+7)
Làm thẻ căn cước công dân ở nơi tạm trú được không?

Làm thẻ căn cước công dân ở nơi tạm trú được không?2

“Làm thẻ căn cước ở nơi tạm trú được không” – Đây là thắc mắc của bạn đọc gửi về Dân Việt.